Dienstverleningsdocument Bijmans Assurantiën

Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

Wie zijn wij?

Bijmans Assurantiën is een financieel dienstverlener in Wijchen. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij zijn niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling.

Bijmans Assurantiën is zich zeer bewust dat financiële producten voor de meeste mensen geen alledaagse kost is. Daarom verplichten wij ons zelf om:

  • duidelijkheid te geven over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt;
  • een objectieve analyse te maken van financiële instellingen, waarbij wordt gekeken welke partij bij u past;
  • hét advies te geven dat past bij uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden;
  • ook na het afsluiten van een financieel product een vinger aan de pols te houden en u bij te staan met vragen;
  • uiterst zorgvuldig om te gaan met uw wensen, geld en persoonlijke gegevens;
  • daarbij volledig onafhankelijk te zijn van de partijen waarmee wij voor u bemiddelen.

Om dit te waarborgen is Bijmans Assurantiën bij een aantal organisaties geregistreerd (zie kader links), waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in verzekeren, hypotheken, pensioenen, sparen, lenen en beleggen. Alleen indien een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om financieel advies te verlenen. Bijmans Assurantiën heeft zo’n vergunning.

Wat doen wij voor u?

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld aansprakelijkheid of arbeidsongeschiktheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen.

Hypotheek

Om een huis te kunnen kopen wordt meestal een hypotheek afgesloten. Daarbij leent u (een deel van) de koopsom van een geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij. In ruil voor de lening, geeft u uw woning in hypotheek (in onderpand). Bij het afsluiten van een hypotheeklening komt heel wat kijken. U gaat bovendien een langdurige verplichting aan, soms wel voor 30 jaar. Bijmans Assurantiën begeleidt u bij het gehele proces van zoeken en afsluiten van de hypotheek die bij u past. Bovendien houden we ook na het afsluiten een vinger aan de pols.

Consumptief krediet

Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt en daarvoor een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een consumptief krediet. Bijmans Assurantiën kijkt of dit krediet in uw financiële plaatje past.

Pensioenverzekeringen

Pensioenen is een zeer complexe materie geworden. Het is dan ook van groot belang dat u weet dat u bij ons met een gekwalificeerde adviseur te maken heeft. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren over pensioenen. Ook mogen wij het contact tussen u en de verzekeraar verzorgen.

Sparen

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiële instelling.

Beleggingsrekeningen en -fondsen

Bij beleggingsdiensten mogen wij van u orders ontvangen en doorgeven en u adviseren over financiële instrumenten. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een losse beleggingsrekening of een bankspaarproduct met beleggingselement. Een ander voorbeeld is een effectenhypotheek: de combinatie van een hypothecaire lening met een losse beleggingsrekening.

Onze dienstverlening samengevat in vijf stappen

U heeft een grote keuze uit hypothecaire geldleningen of complexe financiële producten. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Onze taak is u te helpen die hypotheekvorm of dat complexe financiële product te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen:

Stap 1, inventariseren

Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de hypotheek of complex financieel product en uw financiële situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening of complex financieel product moet worden gemaakt.

Stap 2, analyseren

Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen of complexe financiële producten die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.

Stap 3, advies

Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke hypotheekvorm of welk complex financieel product, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden.

Stap 4, bemiddeling

Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd. Wij behoren tot de groep van ongebonden bemiddelaars, dat betekent dat wij in vrijheid de producten van een selectief aantal financiële instellingen kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij samenwerken.

Stap 5, nazorg

Indien u dat wenst kunnen wij, nadat de hypothecaire geldlening of complex financieel product is afgesloten, gedurende de looptijd van het product u blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de hypotheek of complex financieel product bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of deze blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien. Informeer hiervoor naar onze APK (Advies Periodieke Keuring).

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

Wij behoren geheel tot de ongebonden bemiddelaars. Wij maken een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wat betaalt u voor onze werkzaamheden?

Declaratie bij complexe producten: rechtstreekse beloning

Bij complexe producten (hypotheken, levensverzekeringen, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) betaalt u aan ons de gewerkte uren welke u van ons wenst af te nemen. Daarnaast zijn enkele diensten op basis van een vaste fee beschikbaar. In de tabel laten wij als voorbeeld een aantal diensten zien. Hierbij geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld besteden aan de advisering en begeleiding van een dergelijke dienst. Vanzelfsprekend geven wij u vooraf een duidelijke indicatie van de totaal te verwachten kosten.

 

Provisie bij schadeverzekeringen, consumptieve kredieten en spaarrekeningen: beloning via aanbieder (bank of verzekeraar)

Onze inkomsten bestaan in dit geval uit een vergoeding die wij van de financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.

Tarieven rechtstreekse beloning

PRODUCTAantal aanbiedersIndicatie aantal urenVergoeding uitsluitend via aanbiederVergoeding uitsluitend via cliënt
Hypotheek geldlening (nieuw)Inclusief overlijdensrisico
Inclusief woonlastenverzekering
35 aanbiedersminimaal 17 uren
maximaal 19 uren
N.v.t.Eenmalig minimaal € 2.250,00 maximaal € 2.450,00. Of vast uurtarief van € 135,00*
Tweede hypotheek geldleningInclusief overlijdensrisico
Inclusief woonlastenverzekering
35 aanbiedersminimaal 11 uren
maximaal 13 uren
N.v.t.Eenmalig minimaal € 1.750,00 maximaal € 1.950,00 Of vast uurtarief van € 135,00*
Woonlastenverzekering (los)
Arbeidsongeschiktheid/werkeloosheid
(niet in combinatie met nieuwe of tweede hypotheek)
5 aanbiedersminimaal 3 uren
maximaal 4 uren
N.v.t.Eenmalig tarief
€ 405,00*
Overlijdensverzekering (los)
(niet in combinatie met nieuwe of tweede hypotheek)
25 aanbiedersminimaal 3
uren maximaal 4 uren
N.v.t.Eenmalig tarief € 405,00*
Fiscaal gefaciliteerde
bankspaarproducten
(lijfrente)
5 aanbiedersminimaal 4 uren maximaal 5 urenN.v.t.Eenmalig minimaal
€ 540,00 *
Pensioenvoorziening
(opbouw ouderdomspensioen)
(incl. nabestaandenpensioen)
10 aanbiedersminimaal 4 uren maximaal 5 urenN.v.t.Eenmalig tarief
€ 540,00*
Pensioenvoorziening
(direct ingaand ouderdomspensioen)
10 aanbiedersminimaal 4 uren maximaal 5 urenN.v.t.Eenmalig tarief
€ 540,00*
Direct Ingaande Lijfrente10 aanbiedersminimaal 4 uren maximaal 5 urenN.v.t.Eenmalig tarief
€ 475,00*
Collectief pensioen5 aanbiedersMinimaal 15 en maximaal 30 urenN.v.t.Tarief € 135,00 per uur
Arbeidsongeschiktheidsverzekering15 aanbiedersminimaal 5 uren maximaal 6 urenN.v.t.Eenmalig tarief
€ 750,00*
Consumptief krediet5 aanbiedersminimaal 3 uren maximaal 10 uren0,1% tot 0,3% per maand over openstaand SaldoN.v.t.
Uitvaartverzekering5 aanbiedersminimaal 1 uur maximaal 2 urenN.v.t.Eenmalig tarief
€ 100,00*

 

Afhankelijk van uw situatie kunnen andere tarieven voor u van toepassing zijn. Wij zullen u altijd vooraf informeren over het voor u van toepassing zijnde tarief.

* Bij deze financiële producten is een abonnement (APK) van toepassing voor het nazorgtraject. Hierbij zijn bij de meeste producten meerdere varianten van nazorg mogelijk. Vraag hierna bij uw adviseur.

Intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen van ons bedrijf zijn marktconform.
Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op deskundig, integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris.

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen
ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan
uw verzoek.
d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wat vragen wij van ú?

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom vragen we u ons zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn zoals kredieten, alimentatie of achterstanden op kredieten in het verleden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is
het belangrijk alle elementen in kaart te hebben. Zo voorkomt u dat u een verkeerd advies krijgt of onnodig bepaalde risico’s loopt. Uiteraard gaan wij met alle informatie die u ons verstrekt, uiterst vertrouwelijk om.

Als u van ons informatie ontvangt

Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie en documenten die u van ons ontvangt. Controleer echter altijd ook zelf de polissen en andere contracten om te zien of deze zijn opgesteld conform uw wensen en de door u verstrekte gegevens. Lees ook de andere informatie die wij u verstrekken aandachtig zodat u uw financiële situatie nog beter kunt afstemmen op de actuele ontwikkelingen en voordelen die daaruit voortvloeien. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Als uw situatie wijzigt

Geef gedurende de looptijd van uw financieel product altijd alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons door, die van invloed kunnen zijn op uw hypotheek of andere producten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Twijfelt u of een wijziging relevant is, neem dan altijd even contact met ons op.

Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële producten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen wel eens fouten maken. Of misschien voelt u zich niet correct behandeld. Aarzel in dat geval niet direct contact met ons op te nemen zodat we de eventuele fout snel kunnen oplossen.
Mochten wij er samen met u niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900 – 35 52 248
www.kifid.nl

Wat kunnen wij nog meer voor u doen?

We hopen dat dit Dienstverleningsdocument u voldoende inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze. Uiteraard kunnen we hier echter nooit volledig zijn. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Contactgegevens

Bijmans Assurantiën B.V.

Kasteellaan 52
6602 DG  WIJCHEN

Telefoon: 024-6495000
Fax: 024-6495001
E-mail: info@bijmans.nl
Internet: www.bijmans.nl

Openingstijden:

Maandag van 9:00 tot 17:30 uur
Dinsdag van 9:00 tot 17:30 uur
Woensdag van 9:00 tot 17:30 uur
Donderdag van 9:00 tot 17:30 uur
Vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur

Eventueel kunt u met ons een afspraak buiten kantooruren maken.

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×