Verzekeringen voor u privé

Verzekeringen voor u privé

Verzekering voor uw bedrijf

Verzekering voor uw bedrijf

Hypotheken

Hypotheken

Financiële planning

Financiële planning

Pensioenen

Pensioenen

Alle producten

Financiële planning

Financiële planning is een totaalbeeld van iemands persoonlijke of een gezamenlijke financiële situatie, bijvoorbeeld die van een huishouden. Hoewel er altijd veel onzekerheden blijven probeert een financieel plan een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn, in samenhang met de verdere levensloopplanning. Hiermee wordt het gemakkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven (zoals de aanschaf van een nieuwe auto of studiekosten van de kinderen, een bepaalde levensstandaard na pensionering enzovoort) in kaart te brengen en te bevorderen, en de noodzaak om daarvoor te sparen te beoordelen.

Objectief

Een gecertificeerd financieel planner met het FFP CFP®-keurmerk is een objectieve professional die maar één belang vooropstelt: dat van u. In een persoonlijk adviestraject helpt hij u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie van nu en in de toekomst. Dit leidt tot een persoonlijk financieel plan dat uitgaat van uw wensen en mogelijkheden. Zo weet u zeker dat u geen kansen mist of risico’s over het hoofd ziet.

Dáárom kun je bouwen op deze specialist

Een gecertificeerd financieel planner met het FFP CFP®-keurmerk is:

  • Deskundig: hij heeft het FFP-opleidingstraject afgerond op HBO+-niveau en het bijbehorende kennisexamen met praktische toets doorstaan.
  • Goed op de hoogte: hij volgt verplicht onderwijs om zijn kennis actueel en op niveau te houden én moet kunnen aantonen dat dit heeft gedaan.
  • Gericht op integraal advies: hij bekijkt uw volledige financiële situatie en geeft advies. De financieel planner houdt zich nooit alleen bezig met de verkoop van een financieel product. Zo’n product kan wel onderdeel zijn van de invulling van het gegeven advies.
  • Objectief: de financieel planner heeft geen banden met aanbieders van financiële producten, maar bekijkt simpelweg welk product de beste invulling van zijn of haar advies oplevert. En hij heeft zich door aansluiting bij het FFP-CFP®-keurmerk gecommitteerd om altijd integer, objectief en in het belang van zijn klanten te handelen.

Adviestraject

In drie stappen naar een persoonlijk financieel plan

Wie een gecertificeerd financieel planner met het FFP CFP®-keurmerk inschakelt, kan rekenen op een helder en soepel adviestraject. Dit bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken, een rapportage en tot slot een duidelijk en op maat gesneden advies. Zo krijgt u in ruil voor een beperkte tijdsinvestering maximaal grip op uw financiële toekomst.

1. Gesprekken

Voor een persoonlijk financieel plan is uiteraard informatie nodig. Uw financieel planner zal hiervoor doorgaans meerdere gesprekken met u voeren. Hierin kunt u vragen verwachten over:

  • uw inkomenssituatie, vermogensopbouw en uitgaven en risico’s;
  • uw wensen en ambities voor de nabije en verdere toekomst.

2. Financieel plan

Uw financieel planner verwerkt al deze informatie tot een rapportage. Die heeft de vorm van een op maat gesneden, integraal financieel plan. Dit beschrijft uw huidige en toekomstige financiële situatie. En het maakt duidelijk wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.

3. Financieel advies

Aan de hand van het persoonlijk financieel plan bespreekt u met uw financieel planner de haalbaarheid van uw wensen en ambities. Aansluitend adviseert hij u over concrete mogelijkheden om deze te realiseren.

Regelmatige update

Elk persoonlijk financieel plan is natuurlijk een momentopname. Uw leven staat immers niet stil. Het is daarom verstandig om uw persoonlijk financieel plan geregeld samen met de financieel planner tegen het licht te houden. Zo kunt u tijdig bijsturen als dat nodig is.

Kosten financieel adviestraject

Wat u voor een financieel adviestraject betaalt, is een kwestie van maatwerk en kan dan ook variëren. Wij informeren u altijd vooraf over onze kosten.

Maak nu meteen online een afspraak of neem contact met ons op!
We stellen dan samen uw financiële toekomst veilig…

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×