Een derde van de Nederlanders verwacht dat de partner niet hoeft te bezuinigen wanneer men zelf overlijdt

Vier op de tien Nederlanders denken ten onrechte dat de uitkering die de partner ontvangt wanneer men zelf komt te overlijden vóór de pensioendatum gelijk is aan 70% van het laatst
verdiende salaris. Eén op de acht Nederlanders schat het beter in en denkt dat de uitkering ongeveer 50% van het laatst verdiende salaris is. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat wegvalt, kan het totaalinkomen van de achterblijvers fors dalen. Zeker als er geen regeling voor nabestaandenpensioen aanwezig is. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken dat is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van ruim 1.000 Nederlanders (30 t/m 67 jaar) werkend in loondienst en uit berekeningen door het Nibud in het kader van de Pensioen3daagse 2019 van 5 t/m 7 november.

Nabestaandenpensioen bij een derde onbekend
Lang niet iedereen (29%) weet of de huidige werkgever een nabestaandenpensioen aanbiedt. Toch heeft bij de meeste mensen die bij een werkgever een pensioen opbouwen, de partner vaak recht op nabestaandenpensioen. Dit gaat meteen in na overlijden, ook als de pensioenleeftijd nog niet bereikt is. De overblijvende partner moet echter wel aangemeld zijn bij de pensioenuitvoerder van de overledene. Slechts een kleine groep Nederlanders (één op de zes) die getrouwd of geregistreerd partner is, weet dat dit voor hen automatisch gaat. Voor Nederlanders die samenwonen gaat dit niet automatisch. Van deze groep geeft 46% aan zijn/haar partner direct te hebben aangemeld bij de pensioenuitvoerder. 33% van de samenwoners geeft aan dit (nog) niet te hebben gedaan, omdat zij niet wisten dat dit nodig was.

Inkomsten nabestaanden na overlijden
Hoe zien de inkomsten en uitgaven eruit voor de nabestaanden als de partner overlijdt? Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat wegvalt daalt het inkomen na overlijden fors. Een nabestaandenpensioen vangt deze inkomensdaling gedeeltelijk op en dit zorgt ervoor dat de uitgaven nog betaalbaar zijn, al zal het uitgavenpatroon wel aangepast moeten worden. Dat kan misschien niet altijd op korte termijn, wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek met hoge maandlasten hebt. Zonder nabestaandenpensioen daalt het inkomen veel harder na overlijden van de meestverdienende partner. Samenwonenden die hun nabestaandenpensioen niet goed geregeld hebben, vormen hiermee dus helemaal een risicogroep.
Voorbeeldsituatie:
Een paar met 2 kinderen (inkomen € 45.000 en € 20.000) met een koopwoning, zie je als het inkomen van de hoofdkostwinner wegvalt een daling van het totaalinkomen van 46% zonder nabestaandenpensioen en een daling van 18% in een situatie met nabestaandenpensioen.

Vul de Nabestaandentool in en je ziet wat er geregeld is en waar je op moet letten.

« Terug naar overzicht

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×