Pensioen voor ondernemers

Pensioen voor u als werknemer

Pensioen voor uw werknemers

Pensioen voor u als werknemer

Pensioen

Hoe u het ook wendt of keert: na uw pensionering wilt u zonder geldzorgen verder kunnen leven. Daarom is het belangrijk u van tevoren in uw oudedagsvoorziening te verdiepen. ook al bent u nog jong. Veel mensen hebben daar nu nog geen zin in, maar toch is het belangrijk. U kunt dan op tijd nog iets regelen als dat nodig is.

Waaruit bestaat je oudedagsvoorziening?

Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u geen loon meer van uw werkgever of van uw opdrachtgever. Uw inkomen voor uw oudedag kan uit verschillende onderdelen bestaan:

AOW

Allereerst bouwt u AOW op over de jaren die u in Nederland woont of werkt. U ontvangt vanaf je pensioendatum die uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is een maandelijks basisinkomen, dat u blijft ontvangen totdat u overlijdt. De leeftijd waarop je AOW krijgt, was lang 65. Deze leeftijd wordt nu in stappen verhoogd. Wil je weten op welke leeftijd jij een AOW-uitkering krijgt? Ga dan naar checkuwaowleeftijd.nl.

Werkgeverspensioen

Met alleen AOW red u het vaak niet. Daarom bouwt u bij veel werkgevers pensioen op via een pensioenregeling. Iedere maand wordt er pensioenpremie afgedragen. Uw werkgever betaalt dan een deel van die pensioenpremie. Daarnaast betaalt u vaak ook een eigen bijdrage, die van uw salaris wordt ingehouden.

Eigen pensioenaanvulling

Zelfs wanneer u een AOW-uitkering én een werkgeverspensioen krijgt, kan dat niet genoeg zijn. Als u een tijdje minder hebt gewerkt, gescheiden bent of geen werkgeverspensioen krijgt omdat u zzp’er bent, kunt u een pensioengat hebben. Daarom kan het nuttig zijn om tijdig zelf iets aanvullends te regelen voor uw pensioen. Bijvoorbeeld door een lijfrenteverzekering af te sluiten. Lees meer over wat u kunt doen om je pensioen aan te vullen.

Hoeveel geld krijgt u als u met pensioen ga?

Hoeveel geld u op uw pensioendatum krijgt, hangt af van hoeveel AOW u krijgt, of u een werkgeverspensioen hebt opgebouwd en of u zelf nog iets aanvullends hebt geregeld. Wilt u weten hoeveel u krijgt? Ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website kun je opzoeken hoeveel u krijgt aan AOW plus uw werkgeverspensioen (let op: als u zelf een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct hebt afgesloten, is dat niet in het overzicht opgenomen).

Keuzemogelijkheden

Veel pensioenregelingen hebben keuzemogelijkheden voor het pensioen. Wilt u eerder of later stoppen met werken en het pensioen vervroegen of uitstellen? Wilt u een deel van het nabestaandenpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Of wilt u eerst een hogere uitkering, en later een lagere uitkering? Dit zijn keuzes die vaak tot de mogelijkheden behoren. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder.

Veel gestelde vragen: Wat gebeurt er met mijn pensioen als…

… ik van werkgever verander?

Als u weggaat bij uw werkgever, behoudt u het recht op het pensioen dat u daar heeft opgebouwd. Kans is wel groot dat uw nieuwe werkgever een andere pensioenregeling heeft. Als u overstapt, krijgt u van uw oude pensioenuitvoerder een overzicht van het pensioen dat u heeft opgebouwd en waar u recht op houdt. Als uw nieuwe werkgever dezelfde pensioenregeling heeft verandert er niets. Dat is meestal zo als u in dezelfde sector blijft werken.

Met het pensioen dat u bij uw oude werkgever heeft opgebouwd, kunt u twee dingen doen:

  1. U laat het achter bij uw oude pensioenuitvoerder. Die keert dan uit als u met pensioen bent.
  2. U neemt het mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.

… ik arbeidsongeschikt raak?

Soms bent u via uw pensioenregeling aanvullend verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat is fijn, want de uitkering die u van de overheid ontvangt als u arbeidsongeschikt raakt (de WIA), is hoe dan ook lager dan uw salaris. Met een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt u als werknemer, afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, een aanvulling op deze uitkering van de overheid. Geldt dat ook voor u? Zo ja: kijk dan op het Uniform Pensioenoverzicht.

… ik kom te overlijden?

In de meeste pensioenregelingen is daarvoor een nabestaandenpensioen geregeld. Dit geldt voor de huwelijkspartner en de geregistreerde partner. Niet altijd voor degene met wie u samenwoont. Vraag dat na bij uw pensioenuitvoerder. Hoe hoog het pensioen voor uw nabestaande is, kunt u checken op mijnpensioenoverzicht.nl. Zodra uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgt hij/zij naast een eventueel nabestaandenpensioen een AOW-uitkering.

Voor de pensioendatum kan de nabestaande mogelijk recht hebben op een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). De ANW is een basisuitkering van de overheid. Hiervoor komen weinig nabestaanden in aanmerking. Als uw partner hier niet voor in aanmerking komt, en u heeft hier niet wat voor geregeld, dan kan hij/zij dus tekort komen. Let hier goed op!

… Ik ga scheiden?

U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995.

Pensioenfonds over scheiding informeren

De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. De rechter hoeft hier geen beslissing over te nemen.

Om het pensioen uit te kunnen betalen, moet het pensioenfonds wel van uw scheiding op de hoogte zijn. Hiervoor stuurt u het pensioenfonds het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen. Dit moet u binnen 2 jaar na de scheiding doen.

Ontvangt de pensioenuitvoerder het formulier niet op tijd? Dan vervalt het rechtstreekse recht op uitbetaling door de pensioenuitvoerder aan degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De ex-partner houdt wel recht op een deel van het ouderdomspensioen. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander haar of zijn deel uitbetalen.

Andere verdeling van ouderdomspensioen

U kunt met uw ex-partner een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u hiervoor kiest, moet u een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder sturen. De pensioenuitvoerder maakt daarna berekeningen op basis van de gemaakte afspraken.

U kunt het afschrift het beste zo snel mogelijk naar de pensioenuitvoerder sturen. De pensioenuitvoerder hoeft pas aan de andere verdeling te voldoen vanaf de periode na ontvangst van de mededeling. Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met uw notaris of advocaat.

Afzien van verdeling van ouderdomspensioen

U kunt met uw ex-partner ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als u en uw ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u hiervoor kiest, moet u een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder sturen. Hiermee maakt u de pensioenuitvoerder duidelijk dat deze niets hoeft te doen.

Hoe kan ik mijn pensioen aanvullen?

Als u met pensioen gaat, wilt u waarschijnlijk dezelfde dingen kunnen blijven doen als nu. Als u denkt straks onvoldoende inkomen te krijgen, kunt u nu al een aantal dingen doen om uw pensioen aan te vullen:

Sluit een lijfrenteverzekering af of ga banksparen

Een lijfrente of banksparen zijn opties als u regelmatig geld opzij wilt zetten voor uw pensioen. U spreekt af om regelmatig een bedrag in te leggen bij deze producten. De meeste lijfrenteuitkeringen lopen door tot aan uw overlijden of het overlijden van uw partner… Maar er zijn ook lijfrenteuitkeringen die u voor een bepaalde periode afsluit.

Voordelen

Met een lijfrente of bankspaarrekening kunt u gebruik maken van een aantal belastingvoordelen:

  • U betaalt geen inkomstenbelasting over de premie.
  • U betaalt geen vermogensbelasting over de spaarpot die u opbouwt.

U betaalt later wel belasting over de uitkering. Er is wel een grens aan hoeveel u elk jaar mag sparen. Uw fiscale ruimte kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst.

Sluit een koopsompolis af

Een koopsompolis is geschikt als u in één keer een bedrag wilt storten. Er zijn gevallen waar u kosteloos bij kunt storten, maar dit verschilt per product. Wat gebeurt er vervolgens met uw geld? Dit wordt belegd door uw verzekeraar of bank. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, krijgt u maandelijks een uitkering tot u overlijdt. Met een koopsompolis kunt u gebruik maken van dezelfde belastingvoordelen als bij een lijfrente of banksparen.

Spaar of beleg zelf

U kunt ook zelf sparen of beleggen. Voordeel daarvan is dat u altijd toegang heeft tot uw geld. Over dit spaargeld en beleggingen betaalt u wel elk jaar vermogensbelasting.

Meer informatie of vragen over uw pensioen?
Maak een afspraak online of neem contact met ons op.

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×