Vervoer

Vervoer

Gebouw en goederen

Gebouw en goederen

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Bedrijfsvermogen

Bedrijfsvermogen

U als ondernemer

U als ondernemer

Werknemers

Werknemers

De snelst groeiende vorm van criminaliteit is cybercrime. Bij CEO’s van grote bedrijven staat dit in de top 10 van grootste zorgen. Maar ook het MKB realiseert dat cybercrime een groot risico is. Bijna iedere dag horen we dat een bedrijf gehackt is of  dat er een malware is geconstateerd. Dat gegevens worden versleuteld en alleen door het betalen van een geldsom de gegevens teruggekregen kunnen worden. Ook kan de telefooncentrale gehackt worden en daarmee naar betaalde nummers worden gebeld. Er is vier keer zoveel  schade door cybercrime dan door fysieke inbraken.

In de eerste plaats is het van belang dat de directie serieus gaat kijken de risico’s en dat ze alles doen aan informatiebeveiliging zodat de kans op cybercrime kleiner wordt.  Natuurlijk up-to-date antivirus- en firewallsystemen.  Maar ook het monitoren van bewegingen want cybercriminelen zijn vaak al in uw systeem zonder dat u het weet. Het is ook niet de vraag of u er mee te maken krijgt, maar wanneer u ermee te maken krijgt.

Daarnaast zullen de werknemers bewust gemaakt moeten worden van de gevaren van cybercrime. Ga vertrouwelijk om met gegevens. Update regelmatig wachtwoorden. Let op alle informatiedragers zoals telefoons, laptop, usb-sticks, Ipads, etc. We kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van politiedossiers die op straat komen, medische gegevens bij het vuilnis, lekken in de beveiliging, etc.

Wanneer er een informatiebreuk is, dan geeft dit reputatieschade, reparatiekosten, verlies concurrentievoordeel, boetes en claims. De kosten lopen al snel op tot meer dan € 10.000 bij een MKB bedrijf en tonnen bij een groot bedrijf.

In 2016 is de Wet Meldplicht datalekken geïntroduceerd en wanneer er vertrouwelijke gegevens, zoals BSN-nummers, banknummers, creditcardnummers, paspoort ofzo worden ontvreemd kan het Autoriteit Persoonsgegevens een boete geven van maximaal € 810.000,-.

Preventie is zeer belangrijk, maar de kans dat er cybercrime plaats vindt is groot. Dan is het belangrijk dat u weet wat u moet doen. Hoe kan het lek worden gedicht? Wie moet ik daarvoor inschakelen? Hoe stel ik de autoriteiten op de hoogte? Moet ik de personen die het betreft informeren? Wat doe ik aan PR om de reputatieschade te beperken?

Datariskverzekering

Hiervoor is een datariskverzekering geïntroduceerd. Deze helpt u op het moment dat er cybercrime heeft plaats gevonden.

Kosten van inbreuk

Zij schakelen ICT-experts in en zorgen dat er een forensisch onderzoek naar de inbreuk wordt gedaan. Zij zorgen voor melding aan betrokken kredietbeschermingsdiensten, waaronder kosten voor het bemannen van een callcenter die klanten kan aanbieden te controleren op verdachte transacties, alsmede kosten voor crisismanagement en public relations.

Schade door hackers

Dekt de kosten ven het herstellen of reconstrueren van beschadigde gegevens, systemen of programma’s.

Privacybescherming

Dekt de kosten van verweer tegen en afwikkeling van claims in verband met de behandeling van persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Biedt dekking in geval van nalatigheid, schending van privacy of overtreding van wetgeving.

Cyberafpersing

Dekt de kosten van verweer en van adviseurs die onderzoek doen en assistentie verlenen. Ook wordt de schade vergoedt tot het betalen van losgeld of geëiste zaken of diensten.

Cyber business interruption online

Biedt dekking tegen financiële schade, zoals verlies aan inkomsten wanneer netwerkafhankelijke bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen.

Cyberaansprakelijkheid

Dekt de kosten van verweer tegen en afwikkeling van claims die voortvloeien uit online-content op een website of op sociale media.

Op een brand- of aansprakelijkheidsverzekering is er geen dekking voor cybercrime.

Wij hebben verschillende cyberriskverzekeringen, zoals van Hiscox, CNA, Chubb en AIG. Om u een premie-indicatie te geven kunt u gebruik maken van onderstaande tabel van Hiscox.

Vragen? Neem contact met ons op of maak online een afspraak!

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×