Vervoer

Vervoer

Gebouw en goederen

Gebouw en goederen

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Bedrijfsvermogen

Bedrijfsvermogen

U als ondernemer

U als ondernemer

Werknemers

Werknemers

Een machinebreukverzekering is een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken en bovendien tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van deze oorzaken materiële schade ontstaat. Tijdens het productie- of onderhoudsproces kan er veel mis gaan. Simpelweg door onzorgvuldigheid of foute bediening. Maar ook door het onjuiste voltage, water of een machine die beschadigd raakt doordat er tegenaan wordt gestoten. De machinebreukverzekering is speciaal ontwikkeld voor dit soort schades.

De machinebreukverzekering wordt doorgaans alleen afgesloten door een bedrijf of vrije beroepsbeoefenaar met machines die essentieel zijn voor een productieproces (zoals drukpersen, metaalbewerkingsmachines, etc.).

Wat is verzekerd?

De schade die ontstaat door:

 • alle van buiten komende onheilen zoals, maar niet uitsluitend;
  • overspanning
  • aanrijdingen
  • verkeerde bediening
  • instelfouten
  • inductie
  • invallende objecten
  • etc
 • eigen gebrek

Verzekeringstechnisch gezien is eigen gebrek: Eigen gebrek is een schade die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak.

Niet als eigen gebrek worden beschouwd:

 • Normale slijtage
 • Normale corrosie
 • Gebrekkig onderhoud

Hiervoor zijn in de polis uitsluitingen of verplichtingen opgenomen.

Wat is niet verzekerd

De reguliere uitsluitingen betreffen:

Geleidelijk werkende invloeden

Een schadeverzekering dekt alleen plotselinge, van buiten komende, onheilen en eigen gebrek. De verzekering dekt dus niet de schade door:

 • Veroudering
 • Vervorming
 • Verrotting
 • Corrosie
 • Insecten
 • Bacteriën
 • Virussen
 • Schimmel- en zwamgroei
 • Plantvorming

Verwisselbare delen en slijtdelen

Niet verzekerd zijn schade aan verwisselbare of aan snelle slijtage onderhevige gereedschappen of onderdelen. Matrijzen, messen, snaren, riemen, zekeringen, breekpennen, oliën, koelmiddelen etc vallen dus onder deze uitsluiting. In bijzondere gevallen kunnen deze zaken wél worden meeverzekerd, denk aan koelmiddel voor koelinstallaties of prijzige mallen. Dit wordt dan duidelijk in de polis aangetekend middels een clausule.

Opzet

Niet verzekerd is schade die de Verzekeringnemer of een Verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld heeft veroorzaakt.

Verzekerde som

Bij het aangaan van de verzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die:

 • het bedrag is waarvoor de verzekerde een object van vergelijkbare soort en kwaliteit nieuw kan aanschaffen;
 • het maximum aangeeft tot waar schade wordt vergoed;
 • het bedrag aangeeft waarover de premie wordt berekend.

Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. De verzekerde som kan echter ook lager of hoger zijn dan de werkelijke waarde. Ook kan het voorkomen dat hetzelfde object dubbel verzekerd is. Deze gevallen worden respectievelijk genoemd:

 • onderverzekering;
 • oververzekering;
 • dubbelverzekering.

Onder-, over- dan wel dubbele verzekering heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering.

Schade-uitkering

Indien een schade kan worden hersteld, keert een machineschadeverzekering de reparatiekosten uit. Dit zijn de kosten om de verzekerde machine weer bedrijfsklaar te maken. Ondanks dat er vaak nieuwe onderdelen worden gebruikt bij een reparatie, wordt hierop geen afschrijving vanwege de ouderdom van de te vervangen onderdelen toegepast.

Als sprake is van een totaal verlies, dat wil zeggen wanneer de machine niet meer reparabel is of als de herstelkosten hoger zijn dan de dagwaarde van de machine, dan wordt als basis voor vergoeding de dagwaarde aangehouden.

Meer weten over een machinebreukverzekering?
Neem contact met ons op of maak online een afspraak!

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×