Vervoer

Vervoer

Gebouw en goederen

Gebouw en goederen

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Bedrijfsvermogen

Bedrijfsvermogen

U als ondernemer

U als ondernemer

Werknemers

Werknemers

Een ondernemer en DGA heeft geen dekking bij arbeidsongeschiktheid. Als u niks regelt en u wordt ziek, dan volgt er geen periodieke uitkering. Dan kunt u natuurlijk uw eigen vermogen  opmaken. Voor de meeste ondernemers is het vermogen na een aantal maanden op. En dan is er geen geld meer. In Nederland is er nog een bijstandsuitkering. Dit is voor een gezin 90% van het minimum loon. Wanneer u deze situatie wilt voorkomen, dan moet u zelf iets regelen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Acceptatie

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit u af bij een verzekeraar. Deze verzekeraar kan zelf bepalen of zij u accepteert en onder welke voorwaarden. Hiervoor moet er een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Aan de hand hiervan bepaalt de verzekeraar of ze u accepteren of dat ze meer informatie willen van de huisarts of specialist (met een machtiging). Het is belangrijk om de gezondheidsverklaring volledig in te vullen.

Dit is zeer belangrijk voor ondernemers die al een bestaande aandoening hebben, zoals bijvoorbeeld rugklachten. De kans is groot dat de verzekeraar jou accepteert, maar met uitsluiting van klachten van de rug. Dan zijn alle andere oorzaken van ziektes verzekerd, maar de rug niet. Wanneer u de rug wel verzekerd wil hebben, dan is alleen de vrijwillige verzekering of het broodfonds een optie.

Dekking

Bij een AOV wordt er gekeken of u ziek bent. Er wordt door een arts bepaalt of u (medisch objectief) arbeidsongeschikt bent. Een arbeidsdeskundige van een verzekeraar bepaalt aan de hand van de beperkingen die de arts heeft vastgesteld wat u nog wel kunt en wat u niet meer kunt.

Bij een AOV kunt u kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid op basis van passende arbeid. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt er gekeken naar uw beroep en bij passende arbeid naar uw opleiding en ervaring. Er wordt geen rekening gehouden of de passende arbeid te krijgen is of niet. Bij passende arbeid kan een arbeidsdeskundige meer beroepen aanwijzen en zal u minder snel arbeidsongeschikt zijn dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Voor passende arbeid krijgt u meestal 10% korting ten opzichte van beroepsarbeidsongeschiktheid.

Sommige verzekeraars hebben in hun voorwaarden staan dat er bij beroepsarbeidsongeschiktheid rekening mag worden gehouden met taakverschuivingen of taakaanpassingen binnen uw bedrijf. Sommige verzekeraars hebben dat niet. Dit is natuurlijk belangrijk bij uw keuze.

Arbeidsongeschiktheidsklassen

De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering. U krijgt niet altijd de volledig verzekerde uitkering. Wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u een gedeeltelijke uitkering. Meestal gebaseerd op de volgende klassen:

80%-100%           100% van de verzekerde som
65%-80%             75% van de verzekerde som
55%-65%             60%
45%-55%             50%
35%-45%             40%
25%-35%             30%
0%-25%               0%

Klasse

Elk beroep wordt in een klasse ingedeeld. Kantoorberoepen zijn de lichtste klasse en worden ingedeeld in klasse 1. Als er veel zakelijke kilometers worden gereden, dan kan u in klasse 2 komen. Beroepen waar veel handenarbeid plaats vindt, zoals timmerman, metselaar, etc. komen in klasse 4. Hoe hoger de klasse, hoe hoger de premie.

Aan de andere kant is de kans op arbeidsongeschiktheid groter bij een hogere klasse. Mankeert u iets aan uw schouder, dan zal bij klasse 4 eerder uitbetaald worden, dan bij klasse 1.

Verzekerde som (inkomen)

U kan maximaal 70 tot 90% van uw inkomen verzekeren, afhankelijk van de verzekeraar. Voor een zelfstandige is dit de gemiddelde winst van de afgelopen drie jaar. Voor een DGA is dit vaak het salaris (eventueel vermeerderd met de winst of verminderd met het verlies (eventueel gecompenseerd voor de afschrijvingen)).

Bij een sommenverzekering wordt er bij arbeidsongeschiktheid niet meer gekeken wat uw inkomen was de afgelopen jaren. U krijgt uw verzekerde som uitgekeerd, rekening houdend met de arbeidsongeschiktheidsklassen.

Bij een AOV schadeverzekering, wordt er wel gekeken naar uw inkomen de laatste jaren en kan het zijn dat uw uitkering wordt gekort omdat u minder inkomen had dan uw verzekerde som.

Wachttijd

U kunt zelf bepalen hoelang het duurt voordat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt. De minimale wachttijd is twee weken. U kunt kiezen voor een langere wachttijd. Dit is afhankelijk van de situatie. Hoe meer vermogen er is, hoe langer de wachttijd kan zijn. Misschien dat de DGA nog een aantal maanden een management fee krijgt als hij of zij ziek wordt. Dit wordt afgesproken in de managementovereenkomst.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is belangrijk.  Dit is de datum waarop de uitkering stopt. Sommige ondernemers zeggen dat ze willen stoppen op 60 jarige leeftijd. Maar als u arbeidsongeschikt bent en de uitkering stopt, moet er genoeg vermogen zijn om van te leven. Als de ondernemer jong is, dan is er nog geen vermogen. Als de ondernemer dan op korte termijn ziek wordt, zal er ook geen vermogen zijn op de eindleeftijd en zal er geen inkomen zijn vanaf de einddatum.

Indexering

U kunt de verzekerde som ieder jaar laten indexeren met een CBS index of bijvoorbeeld 2% of 3%. Hierdoor stijgt het verzekerde bedrag en daarmee worden de jaarlijkse prijsstijgingen van brood, energie, verzekeringen, etc. opgevangen.

Hetzelfde geldt voor de uitkering. Deze kunt u ook laten indexeren met de CBS index of 2% of 3%. Wanneer u arbeidsongeschikt bent, krijgt u ieder jaar een hogere uitkering waarmee u de gestegen prijzen van uw consumptie kunt opvangen.

Aanvangskorting

Een verzekeraar wil graag nieuwe klanten en als u een AOV afsluit, dan krijgt u korting. In het eerste jaar bijvoorbeeld 30%, in het tweede jaar 20% en in het derde jaar 10% korting. Vaak kunt u ook kiezen voor een doorlopende korting van bijvoorbeeld 5%.

Zolang u gezond bent kunt u natuurlijk na drie jaar weer switchen naar een andere verzekeraar en krijgt u opnieuw weer aanvangskorting. Dit kan u veel voordeel opleveren.

Second opinion

Wanneer u het niet eens bent met de verzekeraar over uw arbeidsongeschiktheidspercentage, bieden sommige verzekeraars een second opinion aan door een onafhankelijke partij.

Uitkering bij zwangerschap/bevalling

Vrouwelijke verzekerden krijgen een uitkering bij zwangerschap en bevalling. De hoogte van deze uitkering wordt gebaseerd op het verzekerd bedrag van het eerste jaar. U krijgt de uitkering nadat het eigen risico is verstreken. De uitkering duurt zestien weken, hier gaat het eigen risico van af. Op de uitkering wordt geen loonbelasting en premie Zvw ingehouden. Het is belangrijk dat u bij het afsluiten nog niet zwanger bent. Bij sommige verzekeraars moet tussen de ingangsdatum van de verzekering en de datum waarop verzekerde is uitgerekend minimaal één jaar zitten.

Inkomstenbelasting

De premie van een AOV is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De keerzijde is dat de uitkering belast is met inkomstenbelasting.

Premievrijstelling

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, moet u nog een jaar lang de premies van de AOV doorbetalen. Na een jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u premievrijstelling (afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklassen).

En het laatste jaar hoeft u geen premie te betalen.

Vrijwillige verzekering

Binnen 13 weken na uitdiensttreding heeft u de mogelijkheid om u vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Hier kunt u zich hetzelfde verzekeren als werknemers zijn verzekerd. Voor de Ziektewet (ZW) en de Wet Inkomensvoorziening bij Arbeidsgeschiktheid (WIA).  Het voordeel  is dat iedereen geaccepteerd wordt. Ook al heeft u bestaande ziektes of ernstige aandoeningen. En ook als u last heeft van uw rug. Een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar zal klachten aan de rug waarschijnlijk uitsluiten. Ons advies is dan ook om u aan te melden bij het UWV. Ook al is het voor € 1 per dag. Afmelden kan op ieder moment.

U heeft dezelfde dekking als een werknemer. Dit betekent dat bij arbeidsongeschiktheid niet wordt gekeken naar uw beroep, maar naar uw fysieke mogelijkheden. De voorbeelden die dan vaak worden genoemd zijn of u nog kunt loempia vouwen, bonsai boompje kunt knippen. Als u drie beroepen in Nederland kunt uitvoeren, dan bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt en krijgt niets.

Daarnaast heeft u te maken met het WGA-gat en het UWV gaat uit van een maximum salaris van zo’n € 53000 bruto per jaar. Wanneer u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u 70% of 75% van dit maximum salaris en dat is zo’n € 36000 bruto per jaar. Meer kunt u niet verzekeren bij het UWV. Wanneer u meer wilt verzekeren, dan kunt u dit aanvullen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar.

Een ander nadeel is dat de premie hoog is. Voor de eerste twee jaar van ziekte (Ziektewet) betaalt u 9,2% van het salaris dat u verzekert.  Voor de jaren daarna tot de AOW gerechtigde leeftijd betaalt u 6,9% van het salaris. Dit is samen 16,1% van het salaris. Stel dat u € 53000 verzekert met een uitkering van maximaal € 36000, dan is de nominale premie € 8533 per jaar.

Voor de meeste beroepen is het voordeliger om aan arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Voor de zware beroepen als vloerenlegger, dakdekker, etc. kan het UWV voordeliger zijn. U kunt natuurlijk ook combinaties maken van het UWV, AOV en broodfonds.

Voor meer informatie over de vrijwillige verzekering: https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/index.aspx

Broodfonds

Broodfondsen zijn gebaseerd op vertrouwen. Een broodfonds bestaat uit minimaal twintig en maximaal vijftig ondernemers, die elke maand geld opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening.

Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen in zijn broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen. Veel zieke ondernemers zijn binnen twee jaar weer aan het werk, daarom duren deze schenkingen maximaal twee jaar. Er is ook een eigen risico: de eerste maand na ziekmelding is voor eigen rekening.

In ieder broodfonds bestaan verschillende inkomens naast elkaar. Deelnemers kiezen hun schenkingsniveau en zetten elke maand het bedrag opzij dat bij dat inkomen hoort. Wie een hoog schenkingsniveau kiest, schenkt hogere bedragen dan iemand die voor een laag schenkingsniveau kiest. De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer gelijk. De schenking moet passen bij het maandinkomen dat iemand heeft.

Er wordt maximaal twee jaar een uitkering gegeven. Na die twee jaar is er geen uitkering meer. Dat lijkt lang, maar in onze ogen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering bedoelt voor de lange termijn. In het geval u jarenlang niks meer kunt doen en anders in de financiële problemen zou komen. Dat maakt dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering meer kost. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een uitkeringsduur van twee of vijf jaar kost minder. Wilt u zorgeloos leven, dan kunt u natuurlijk ook een combinatie maken van een broodfonds en een AOV. De eerste twee jaar bij een broodfonds en daarna een AOV-uitkering.

Voor meer informatie over broodfondsen:  www.broodfonds.nl

Meer informatie of vragen? Maak online een afspraak of neem contact met ons op.

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×