Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Hypotheken

Hypotheken

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade aan de spullen in uw huis. Bijvoorbeeld voor schade door brand.

Veelgestelde vragen

Voor wie en waarom?

De inboedelverzekering is er voor iedereen, maar de premie en de voorwaarden kunnen flink verschillen. Dat heeft onder meer te maken met de stad waarin u woont en de maatregelen die u neemt. Zorgt u voor een goed slot op de deur, dan kunt u premiekorting krijgen. Maar woont u op kamers, dan is de premie mogelijk hoger. Dan heeft u namelijk een grotere kans op diefstal.

Wat is een inboedelverzekering?

De spullen in uw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Voor het huis zelf kunt u een opstalverzekering afsluiten.

Welke risico’s dekt een inboedelverzekering?

Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking

U kunt naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. En voor zeer waardevolle spullen, zoals sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten. Dat is een kostbaarhedenverzekering.

Voor de verzekering geldt soms een eigen risico (u spreekt af dat u een bepaald bedrag van de schade zelf betaalt. Dat is uw eigen risico).

Wij handelen uw schade af

Nadat u schade heeft gemeld, regelen wij met u zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is daarbij belangrijk dat wij de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kunnen wij een expert (Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast) inschakelen. U kunt er dan ook voor kiezen zelf een eigen expert naar de schade te laten kijken. Dat heet contra-expertise (als de schade is gedekt, vergoedt de verzekeraar ook de kosten die u hiervoor maakt. U krijgt maximaal de kosten van de expert van de verzekeraar vergoed).

De schadevergoeding stelt de expert vast op basis van nieuwwaarde of dagwaarde van het beschadigde object. Bij vergoeding van de dagwaarde gebruikt de verzekeraar een afschrijvingspercentage (Spullen worden na verloop van tijd minder waard. Dat komt door veroudering of slijtage. In de winkel liggen inmiddels weer nieuwe producten die technisch vaak beter zijn dan de oude producten. Zijn uw spullen niet meer nieuw? Dan trekt de verzekeraar een bepaald bedrag van de nieuwwaarde af. Dit heet afschrijving. De nieuwwaarde minus de afschrijving is dus de dagwaarde).

Direct geregeld (uitkering in natura)

Soms herstelt een gespecialiseerd bedrijf ter plekke de schade. Dat doet het bedrijf in opdracht van de verzekeraar. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar leest u precies hoe dit is geregeld.

Wat zijn uw verplichtingen?

 • U geeft ons volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kunnen wij precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.
 • U laat het aan ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging of een verandering in uw gezinssituatie.
 • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
 • U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.
 • Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan ons. U geeft ons altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Een aantal dingen is belangrijk als wij de premie berekenen. Wij kijken onder andere naar:

 • de waarde van uw spullen;
 • waar u woont (uw woongebied);
 • het type woning waarin u woont;
 • eventuele preventiemaatregelen, zoals een alarm;
 • de dekking;
 • uw schadeverleden;
 • of u garantie tegen onderverzekering heeft.

Nog meer weten over inboedelverzekeringen? Bel ons of maak een afspraak!

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×