Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Hypotheken

Hypotheken

Opstalverzekering

Schade aan uw huis door brand of storm? Daarvoor bent u verzekerd met een opstalverzekering. De verzekering heet ‘opstal’ omdat dat een technische term is voor ‘huis’ en andere gebouwen.

Veelgestelde vragen

Voor wie en waarom?

De opstalverzekering is bedoeld voor particuliere woningen. Vaak is de verzekering zelfs verplicht als u een hypotheek afsluit voor uw koophuis. Ook kunt u bijgebouwen, schuren, schuttingen en de tuin verzekeren. Beperkt zakelijk gebruik is vaak geen probleem. Bijvoorbeeld als u een praktijk aan huis hebt.

Wat is een opstalverzekering?

Opstal is een technische term voor een huis. Uw huis kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten (De herbouwwaarde van uw huis is het bedrag dat het kost om uw huis opnieuw op te bouwen. Dit doet u in dezelfde staat als het was voordat het totaal verloren ging. De herbouwwaarde van uw huis kan invloed hebben op de hoogte van de premie).

Welke risico’s dekt een opstalverzekering?

Over het algemeen dekt een opstalverzekering schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking

Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico (u spreekt af dat u een bepaald bedrag van de schade zelf betaalt. Dat is uw eigen risico).

Wij handelen uw schade af

Nadat u schade heeft gemeld, regelen wij met u zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is daarbij belangrijk dat wij de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kunnen wij een expert (Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast) inschakelen. U kunt er dan ook voor kiezen zelf een eigen expert naar de schade te laten kijken. Dat heet contra-expertise (als de schade is gedekt, vergoedt de verzekeraar ook de kosten die u hiervoor maakt. U krijgt maximaal de kosten van de expert van de verzekeraar vergoed).

Wanneer u schade heeft, kan de verzekeraar u een bedrag betalen als schadevergoeding of hij kan een gespecialiseerd bedrijf opdracht geven de schade te laten herstellen. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar leest u precies hoe dit is geregeld.

Wat zijn uw verplichtingen?

 • U geeft ons volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kunnen wij precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.
 • U laat het aan ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een verbouwing of uitbreiding van uw woning. Dan moet de verzekering misschien worden aangepast.
 • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
 • U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.
 • Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan ons. U geeft ons altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Een aantal dingen is belangrijk als wij de premie berekenen. Wij kijken onder andere naar:

 • de aard van het risico (er is dan bijvoorbeeld meer of minder risico op schade. Heeft u een rieten dak in plaats van stenen dakpannen? Of woont u boven een bedrijf of winkel? Dan loopt u bijvoorbeeld meer risico);
 • waar u woont (uw woongebied);
 • de herbouwwaarde van uw woning (de herbouwwaarde van uw huis is het bedrag dat het kost om uw huis opnieuw op te bouwen. Dit doet u in dezelfde staat als het was voordat het totaal verloren ging);
 • eventuele preventiemaatregelen, zoals een rookmelder;
 • de dekking;
 • uw schadeverleden;
 • of u garantie tegen onderverzekering heeft (Als u bent onderverzekerd, dan is het verzekerde bedrag in uw polis te laag vastgesteld. U loopt dan het risico dat u niet de hele schade vergoed krijgt. Om deze nadelige gevolgen te voorkomen, bieden veel verzekeraars de mogelijkheid om een garantie tegen onderverzekering af te sluiten).

Meer weten? Neem contact met ons op!

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×