Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Hypotheken

Hypotheken

Inzittendenverzekering

Het zal u maar gebeuren, dat u een ongeluk krijgt terwijl er iemand bij u in de auto zit. Met een ongevallen inzittendenverzekering heeft u een aanvullende dekking voor het geval u of een passagier invalide raakt of overlijdt. Sommige verzekeraars hebben deze inzittendenverzekering standaard ondergebracht in de autoverzekering, maar dat geldt niet voor allemaal. Een inzittendenverzekering kan bestaan uit een schade- of een ongevallendekking. De ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij ongevallen, terwijl de schadeverzekering voor inzittenden de werkelijk geleden schade vergoedt die de bestuurder en/of passagiers hebben door een ongeluk. De dekking geldt als de inzittenden in de auto zitten, maar ook bij het in- en uitstappen en tijdens het verrichten van noodoperaties onderweg.

Veelgestelde vragen

Wat is de ongevallenverzekering inzittenden?

Stel, u raakt als bestuurder van een auto betrokken bij een ongeval. De inzittenden van de auto raken blijvend invalide. Of overlijden zelfs. De ongevallenverzekering inzittenden keert dan een vast bedrag uit aan de inzittenden of de nabestaanden.

Welke risico’s dekt een ongevallenverzekering inzittenden?

Als de inzittenden van een auto door een ongeval overlijden of blijvend invalide raken, keert de ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag uit. Dit bedrag krijgen de slachtoffers of nabestaanden. Ook de bestuurder is verzekerd. Het uit te keren bedrag ligt vast in de polis. De verzekeraar kijkt niet naar hoeveel schade iemand precies lijdt.

Bij de ongevallenverzekering inzittenden is het opgegeven aantal zitplaatsen belangrijk. Het maakt niet uit of de bestuurder aansprakelijk is voor het ongeval.

In en om de auto

De dekking van de verzekering geldt wanneer de inzittenden in de auto zitten. Maar ook tijdens het in- en uitstappen. Of bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een noodreparatie onderweg. In de polisvoorwaarden leest u precies wat gedekt is.

Wij handelen uw schade af

Nadat u zich na een ongeval bij ons heeft gemeld, regelen wij zo snel mogelijk de afwikkeling van de schade. Het is daarbij belangrijk dat de verzekeraar de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen (een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast).

Wat zijn uw verplichtingen?

  • U geeft ons volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kunnen wij precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.
  • U laat het aan ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging of een verandering van het aantal zitplaatsen in uw auto.
  • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
  • U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.
  • Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan ons. U geeft ons altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Wij kijken onder andere naar het aantal zitplaatsen dat u opgeeft.

Meer weten over de ongevallen inzittendenverzekering?
Neem contact met ons op!

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×