Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Hypotheken

Hypotheken

Kampeerautoverzekering

In Nederland bent u verplicht om uw kampeerauto te verzekeren. Dat staat in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Deze wet verplicht ook eigenaren van andere motorrijtuigen (auto, motor en bromfiets) om zich te verzekeren. De verzekering vergoedt de schade die u met uw kampeerauto veroorzaakt. Daarnaast kunt u ook uw kampeerauto (het casco) verzekeren tegen schade.

Veelgestelde vragen

Voor wie en waarom?

Hoewel de kampeerautoverzekering verplicht is, is er genoeg te kiezen. Alleen de minimum dekking is wettelijk voorgeschreven. Verzekeraars verschillen onderling behoorlijk in de voorwaarden en de premiehoogte. Daarom is het altijd goed om eerst te vergelijken voordat u een verzekering afsluit. De premie is bijvoorbeeld afhankelijk van de cataloguswaarde van de kampeerauto, uw leeftijd en het aantal kilometers dat u rijdt. Ook speelt mee hoeveel schadevrije jaren u heeft. Deze bepalen de korting die u krijgt. Verzekeraars noemen dat no-claimkorting. Via een bonus-malusstelsel kunt u die korting opbouwen en bij kampeerauto’s kan dat flink oplopen, tot wel tachtig procent.

Wat is een kampeerautoverzekering?

Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw kampeerautoverzekering. De andere partij heeft schade. Daarvoor bent u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. De WAM-verzekering is wettelijk verplicht als u een kampeerauto bezit. Zonder deze verzekering bent u strafbaar. Het maakt niet uit of uw kampeerauto achter slot en grendel in de garage staat.

Welke risico’s dekt een kampeerautoverzekering?

Een WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u voor schade veroorzaakt met een motorrijtuig. Een schadeclaim kan hoog oplopen en is vaak vele malen hoger dan de premie die u betaalt voor de verzekering.

Materiële schade …

Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Verzekering voor uw eigen auto

Met de WAM-verzekering bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen kampeerauto. Hiervoor zijn de beperkte cascoverzekering en de volledig cascoverzekering. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte WAM-verzekering afsluiten.

Beperkte cascoverzekering

Met de beperkte cascoverzekering is uw kampeerauto verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm of bliksem. Of als uw kampeerauto wordt gestolen.

Volledig cascoverzekering

Met de volledig cascoverzekering bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw kampeerauto. U bent ook verzekerd voor alle schade die gedekt wordt door de beperkte cascoverzekering. En als iemand anders schade aan uw kampeerauto veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Bijvoorbeeld door vandalisme.

Bij beperkte en volledig cascoverzekeringen heeft u meestal een eigen risico (u spreekt af dat u een bepaald bedrag van de schade zelf betaalt. Dat is uw eigen risico). Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Wij handelen uw schade af

Nadat u schade heeft gemeld, regelen wij zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Dat doen wij met de persoon bij wie u schade heeft veroorzaakt. Het is daarbij belangrijk dat wij de toedracht en de omvang van de schade goed kunnen beoordelen. Neem bij schade daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Eventueel kunnen wij bij schade een expert inschakelen (Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast).

Het proces om letselschade (letselschade is schade aan mensen en hun gezondheid) af te handelen, is vaak complexer en gevoeliger dan bij materiële schade (materiële schade is schade aan een kampeerauto of verlies van spullen. Denk aan blikschade). Daarom zijn hiervoor regels opgesteld: de Gedragscode Behandeling Letselschade. Verzekeraars houden zich bij letselschadebehandeling aan deze gedragscode.

Wat zijn uw verplichtingen?

  • U geeft ons volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kunnen wij precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.
  • U laat het aan ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging of een verandering aan uw kampeerauto.
  • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
  • U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.
  • Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan ons. U geeft ons altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Een aantal dingen is belangrijk als wij de premie berekenen. Wij kijken onder andere naar:

  • uw leeftijd;
  • kenmerken van de kampeerauto, waaronder de prijs;
  • waar u woont (uw woongebied);
  • het aantal kilometers dat u per jaar rijdt;
  • hoeveel schadevrije jaren* u heeft.

* Hoeveel jaren heeft u achter elkaar geen schade gehad? Dit aantal kan van invloed zijn op de hoogte van de premie. Wij gebruiken een bonus-malusladder om te bepalen hoeveel korting u krijgt op de premie van uw verzekering. Wanneer u geen schade claimt, dan bouwt u schadevrije jaren op. Hoe hoger op de ladder, hoe hoger de korting. Claimt u wel een schade, dan valt u treden terug op de ladder.

Meer weten over kampeerautoverzekeringen? Bel ons of maak een afspraak!

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×