Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor vervoer

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uw woning

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uzelf

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Verzekeringen voor uw vrije tijd

Hypotheken

Hypotheken

Pleziervaartuigenverzekering

Als u een boot heeft, is het belangrijk om deze goed te verzekeren. Uw boot kan beschadigen of worden gestolen. Maar het is ook belangrijk om u te verzekeren voor schade die u aan anderen veroorzaakt met uw vaartuig. Daarvoor is de pleziervaartuigverzekering.

Veelgestelde vragen

Voor wie en waarom?

Als u graag de schade aan je eigen boot wilt meeverzekeren, kunt u kiezen uit een beperkte of een uitgebreide cascodekking. De beperkte cascodekking, die ook wel WA-Plus of WA-Extra wordt genoemd, dekt bijvoorbeeld schade aan uw vaartuig door:

 • brand, ontploffing en blikseminslag;
 • storm;
 • diefstal en inbraak.

De uitgebreide cascodekking dekt alle schade aan uw vaartuig door aankomend onheil van buitenaf. Bijvoorbeeld aanvaring of aan de grond lopen. Ook zijn vaak andere kosten gedekt. Zoals:

 • hulp- en bergloon;
 • sleeploon;
 • de kosten van opruiming van het wrak;
 • de kosten van een vervangend vakantieverblijf als je de boot niet meer kunt gebruiken.

Welke risico’s dekt een pleziervaartuigenverzekering?

Over het algemeen heeft u bij een pleziervaartuigverzekering de volgende keuzes:

 • U verzekert alleen uw wettelijke aansprakelijkheid voor schade die u aan anderen kunt veroorzaken met uw vaartuig.
 • U verzekert ook uw vaartuig zelf. Dat doet u WA-casco.

Wettelijke aansprakelijkheidsdekking

Kiest u voor een wettelijke aansprakelijkheidsdekking? Dan vergoedt de verzekeraar de schade waarvoor u aansprakelijk bent. Schade aan uw eigen boot is met deze dekking dus niet verzekerd.

Materiële schade …

Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

WA-cascoverzekering

Een WA-cascoverzekering dekt naast de aansprakelijkheidsschade ook schade aan uw eigen vaartuig. Dit is schade door brand, een aanvaring, vandalisme of diefstal. De verzekeraar zorgt ervoor dat de schade door dit soort gebeurtenissen wordt vergoed. Niet alleen uw vaartuig zelf is dan verzekerd, maar ook schade aan uw spullen in, aan en op uw vaartuig. Welke spullen precies verzekerd zijn, leest u in de polisvoorwaarden.

Ongevallenverzekering

Ook kunt u meestal een ongevallenverzekering afsluiten. Of dit is meeverzekerd op uw WA-cascoverzekering. Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden door een ongeval. Hoe hoog deze uitkering is, leest u in de polisvoorwaarden van uw pleziervaartuigverzekering.

Soms heeft u een eigen risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt wordt nooit vergoed.

Wij handelen uw schade af

Nadat u schade heeft gemeld, regelen wij zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Dat doen wij met de persoon bij wie u schade heeft veroorzaakt. Het is daarbij belangrijk dat wij de toedracht en de omvang van de schade goed kunnen beoordelen. Neem bij schade daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Eventueel kunnen wij bij schade een expert inschakelen (Een expert beoordeelt de schade die is ontstaan. Ook stelt hij de hoogte van de schade vast).

Nieuwwaarde of dagwaarde

De verzekeraar stelt de schadevergoeding vast op basis van de nieuwwaarde of dagwaarde van het beschadigde object. Dit hangt af van hoe oud uw boot en/of uw spullen zijn. Vergoedt de verzekeraar de dagwaarde? Dan gebruikt hij een afschrijvingspercentage. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar leest u hoe dit is geregeld.

Het proces om letselschade (letselschade is schade aan mensen en hun gezondheid) af te handelen, is vaak complexer en gevoeliger dan bij materiële schade (materiële schade is schade aan een auto of verlies van spullen. Denk aan blikschade). Daarom zijn hiervoor regels opgesteld: de Gedragscode Behandeling Letselschade. Verzekeraars houden zich bij letselschadebehandeling aan deze gedragscode.

Wat zijn uw verplichtingen?

 • U geeft ons volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. U geeft uw persoonlijke gegevens en gegevens over de boot. Zoals het soort, de waarde ervan en het vaargebied. Zo kunnen wij precies het risico inschatten en de premie berekenen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.
 • U laat het aan ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een verandering van vaargebied of bijvoorbeeld een grote verandering aan de boot.
 • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
 • U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.
 • Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan ons. U geeft ons altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Een aantal dingen is belangrijk als wij de premie berekenen. Wij kijken onder andere naar:

 • het soort, type en de grootte van de boot;
 • de dekking die je kiest;
 • het materiaal waarvan de boot gemaakt is;
 • de maximale snelheid van de (motor)boot;
 • de aanschaf of nieuwprijs van de boot;
 • het bouwjaar van de boot;
 • het gebied waar u vaart;
 • uw schadeverleden.

Meer weten over pleziervaartuigenverzekeringen? Neem contact met ons op!

Plan zelf uw afspraak

Bijmans Afspraak Plannen

Laatste nieuws

Advieskeuze.nl

Bijmans-advieskeuze

beoordeel ons
×